మంగతాయారు సీరియల్ కోసం శ్రీదేవి ఇచ్చిన ఈ కామిక్ ఇంటర్వ్యూ (వీడియో)

First Published 28, Feb 2018, 1:45 PM IST
Sridevi sisters comic fight for a serial
Highlights

మంగతాయారు సీరియల్ కోసం శ్రీదేవి ఇచ్చిన ఈ కామిక్ ఇంటర్వ్యూ 

loader