యాంకర్ అడిగిన బూతు ప్రశ్నకి మైక్ పగలకొట్టి వెళ్లిపోయిన శ్రీరెడ్డి (వీడియో)

First Published 14, Mar 2018, 5:00 PM IST
Sri reddy throughed mike and walked out from interview
Highlights
  • యాంకర్ అడిగిన బూతు ప్రశ్నకి మైక్ పగలకొట్టి వెళ్లిపోయిన శ్రీరెడ్డి (వీడియో)

                                                    

loader