త్రివిక్రమ్ సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ జిమ్ లో ఎంత కష్టపడుతున్నాడో చూడండి (వీడియో)

See how NTR is working out in Gym
Highlights

  • త్రివిక్రమ్ సినిమా కోసం జిమ్ లో ఎన్టీఆర్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడో చూడండి.

loader