అల్లరోడి బర్త్ డే వేడుకల్లో సీఎం భరత్ (ఫోటో గ్యాలరీ)

First Published 1, Jul 2018, 4:50 PM IST

అల్లరోడి బర్త్ డే వేడుకల్లో సీఎం భరత్  (ఫోటో గ్యాలరీ)

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

ALLARI NARESH birthday celebrations at mahesh

loader