వైజాగ్ పార్టీ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ కి హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్ (ఫోటో గ్యాలరీ)

First Published 3, Jul 2018, 1:02 PM IST

వైజాగ్ పార్టీ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ కి హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్ (ఫోటో గ్యాలరీ)

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

PawanKalyan at vizag party office opening

loader