కోటా కోడి భోజనం లాంటిదే ఈ టమాటా భోజనం (వీడియో)

tasty tomato is disappearing from dishes of common man due to price rise
Highlights

అహా నా పెళ్లంట సినిమాలో కోటా శ్రీనివాసరావు చేసిన కోడి భోజనం ఎన్ని దశాబ్దాలు గడిచినా తెలుగు ప్రజలు ఎవ్వరూ మరచిపోలేదు. ఈ తరాల వాళ్లు కూడా ఆ సినిమా క్లిప్ చూడగానే పెద్దగా నవ్వుతారు. ఆ సీన్ అలా అందరి మదిలో నిలిచిపోయింది. ఆ సినిమాలో ఆయన పిసినారి కాబట్టి కోడిని పైన వేలాడదీసి దాన్ని చూస్తూ  కోడి భోజనం చేశారు.

 

 

అహా నా పెళ్లంట సినిమాలో కోటా శ్రీనివాసరావు చేసిన కోడి భోజనం ఎన్ని దశాబ్దాలు గడిచినా తెలుగు ప్రజలు ఎవ్వరూ మరచిపోలేదు. ఈ తరాల వాళ్లు కూడా ఆ సినిమా క్లిప్ చూడగానే పెద్దగా నవ్వుతారు. ఆ సీన్ అలా అందరి మదిలో నిలిచిపోయింది. ఆ సినిమాలో ఆయన పిసినారి కాబట్టి కోడిని పైన వేలాడదీసి దాన్ని చూస్తూ  కోడి భోజనం చేశారు.

 

కానీ నవీన కాలంలో పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి. అగ్గువకు కోళ్లు దొరుకున్నాయోమో కానీ టమాటాలు దొరుకుతలేవు. మార్కెట్లో టమాటా ధర 100 రూపాయలు దాటిపోయింది. దీంతో ఓ యువకుడు సరదాగా టమాటా భోజనం చేస్తూ తీసిన వీడియోను సోషల్ మీడియలోకి వదిలాడు. ప్రస్తుతం టమాటా భోజనం గా ఆ వీడియో రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది సోషల్ మీడియాలో.

loader