విజయవాడలో వింత... రోడ్డు మీద బీరు కొడతూన్న అమ్మాయి

woman guzzling beer on the road becomes a hot topin in Vijayawada
Highlights

విజయవాడలో ఇపుడి హాట్ టాపిక్ .... ఒకమ్మాయి  ఇలా రోడ్డు మీద బైక్ మీద కూర్చుని బీర్ తాగుతూ కనిపించింది. రియాక్షన్ చూడండి

 

 

విజయవాడలో వింత ఎదురయింది. విజయవాడలో కసకస నరుక్కున్న దృశ్యాలు చూశారు. వరస దొంగతనాలు, చైన్ స్నాచింగ్ లు రోజూ చూస్తున్నారు. ఇలాంటి చూల్లేదింతవరకు. అందుకే బైక్ మీద కూర్చుని చక్కగా చల్లగా బీరు తాగుతున్న ఈ అమ్మాయి చర్చనీయాంశమయింది ఈ సాంప్రదాయిక కోస్తా నగరంలో...

loader