ఈ అమెరికా తెలుగమ్మాయికి అబ్బాయి కౌంటర్ ( వీడియో)

reply to frustrated telugu girl viral video
Highlights

అమెరికాలో తమ కష్టాలపై కాస్త ఫన్నీగా చెప్పిన తెలుగమ్మాయికి సోషల్ మీడి యా లోనే ఓ తెలుగబ్బాయి కౌంటర్ ఇచ్చాడు.

అమెరికాకి వెళ్లి ఇక్కడ చివరకు  పాకి పనిచేస్తున్నా.. మీరెవరూ ఇటు రాకండి అంటూ సోషల్ వీడియోలో కోరిన తెలుగమ్మాయికి ఓ తెలుగబ్బాయి ఇలా కౌంటర్ ఇచ్చాడు.

 

 

loader