తల్లిదండ్రులు విధించిన శిక్ష.. అమ్మాయి కాలికి మొద్దును కట్టారు

Karnataka: Mentally unstable woman given inhuman punishment
Highlights

కర్నాటకలోని కోనాపుర అనే గ్రామంలో కన్న తల్లిదండ్రలే మతిస్థిమితంలేని తమ బిడ్డని దారుణంగా కాలికి పెద్ద మొద్దును కట్టేశారు. ఆ మతిస్థిమితంలేని అమ్మాయి పేరు సరస్వతి, వయసు 21 సంవత్సరాలు.

కర్నాటకలోని కోనాపుర అనే గ్రామంలో కన్న తల్లిదండ్రలే మతిస్థిమితంలేని తమ బిడ్డని దారుణంగా కాలికి పెద్ద మొద్దును కట్టేశారు. ఆ మతిస్థిమితంలేని అమ్మాయి పేరు సరస్వతి, వయసు 21 సంవత్సరాలు. ఈ అమ్మాయి కోనాపుర లో చుట్టుపక్కల వాళ్లతో నిత్యం గొడవలు పడుతూ ఉండేది. దీనితో ఆగ్రహానికి గురైన తల్లిదండ్రులు కాలికి పెద్ద మొద్దును కట్టేశారు. సరైన వైద్యం చేయించడం మానేసి ఇలా చేయడం పట్ల గ్రామస్తులు ఆగ్నహానికి గురయ్యారు.

                                                         

 

https://www.mynation.com/news/karnataka-mentally-unstable-woman-given-inhuman-punishment-pc3m2l

loader