జాతీయ పతకానికి వందనం: ఆస్పత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్ (ఫోటోగ్యాలరీ)

First Published 29, Jun 2018, 12:05 PM IST

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

pawan kalyan

loader