బోనమెత్తిన తెలంగాణ (ఫోటోలు)

First Published 22, Jul 2019, 1:10 PM

బోనమెత్తిన తెలంగాణ (ఫోటోలు)

బోనం తీసుకొస్తున్న భక్తుడు

బోనం తీసుకొస్తున్న భక్తుడు

బోనాన్ని అందంగా అలకంరించి

బోనాన్ని అందంగా అలకంరించి

బోనంతో రౌద్రంగా చూస్తోన్న మహిళా భక్తురాలు

బోనంతో రౌద్రంగా చూస్తోన్న మహిళా భక్తురాలు

భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్న నృత్యం

భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్న నృత్యం

బోనాన్ని తీసుకొస్తున్న మహిళా భక్తులు

బోనాన్ని తీసుకొస్తున్న మహిళా భక్తులు

బోనాన్ని తీసుకొస్తున్న మహిళ

బోనాన్ని తీసుకొస్తున్న మహిళ

బోనాన్ని తీసుకొస్తున్న మహిళ

బోనాన్ని తీసుకొస్తున్న మహిళ

పడుకున్న మనిషిపై మహిళ విన్యాసాలు

పడుకున్న మనిషిపై మహిళ విన్యాసాలు

బోనం తీసుకొస్తున్న కవిత వెంట మంత్రి తలసాని

బోనం తీసుకొస్తున్న కవిత వెంట మంత్రి తలసాని

బోనం తీసుకొస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత

బోనం తీసుకొస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత

బోనాలతో క్యూలైన్లలో వేచివున్న మహిళలు

బోనాలతో క్యూలైన్లలో వేచివున్న మహిళలు

బోనంతో యువతి చిరునవ్వులు

బోనంతో యువతి చిరునవ్వులు

బోనం తీసుకొస్తున్న మహిళా భక్తురాలు

బోనం తీసుకొస్తున్న మహిళా భక్తురాలు

బోనాల జాతరను తిలకించేందుకు విస్తున్న భక్తులు

బోనాల జాతరను తిలకించేందుకు విస్తున్న భక్తులు

బోనాల జాతరను తిలకించేందుకు విస్తున్న భక్తులు

బోనాల జాతరను తిలకించేందుకు విస్తున్న భక్తులు

మహంకాళి దేవస్థానం వద్ద పండుగ వాతావరణం

మహంకాళి దేవస్థానం వద్ద పండుగ వాతావరణం

బోనం తీసుకొస్తున్న భక్తులు

బోనం తీసుకొస్తున్న భక్తులు

మూడు వరుసల్లో బోనాన్ని పేర్చి భక్తురాలి ఆటపాటలు

మూడు వరుసల్లో బోనాన్ని పేర్చి భక్తురాలి ఆటపాటలు

బోనాలు స్వీకరిస్తున్న అర్చకులు

బోనాలు స్వీకరిస్తున్న అర్చకులు

బోనాలతో విన్యాసాలు

బోనాలతో విన్యాసాలు

జోగిని శ్యామల నృత్యం

జోగిని శ్యామల నృత్యం

కత్తితో విన్యాసాలు

కత్తితో విన్యాసాలు

బోనాలు తెచ్చే భక్తులతో ప్రధాన రహదారి కిటకిట

బోనాలు తెచ్చే భక్తులతో ప్రధాన రహదారి కిటకిట

బోనంతో వృద్ధ భక్తుల చిందులు

బోనంతో వృద్ధ భక్తుల చిందులు

బోనంతో క్యూలైన్‌లో మహిళా భక్తులు

బోనంతో క్యూలైన్‌లో మహిళా భక్తులు

పట్టు పరికిణిలో బోనంతో యువతులు

పట్టు పరికిణిలో బోనంతో యువతులు

అమ్మవారి దర్శనం కోసం క్యూలో వేచివున్న భక్తులు

అమ్మవారి దర్శనం కోసం క్యూలో వేచివున్న భక్తులు

బుట్టలో బోనం

బుట్టలో బోనం

జ్యోగిని శ్యామల విన్యాసాలు

జ్యోగిని శ్యామల విన్యాసాలు

బోనంతో నడుచుకుంటున్న వస్తున్న భక్తులు

బోనంతో నడుచుకుంటున్న వస్తున్న భక్తులు

చేతిలో కత్తి, తలపై బోనంతో మహిళ నృత్యం

చేతిలో కత్తి, తలపై బోనంతో మహిళ నృత్యం

భక్తులతో కలిసి బోనం తీసుకోస్తున్న కవిత

భక్తులతో కలిసి బోనం తీసుకోస్తున్న కవిత

బోనాలతో భక్తులు

బోనాలతో భక్తులు

బోనంతో నృత్యాలు

బోనంతో నృత్యాలు

భక్తులను పలకరిస్తున్న మాజీ కేంద్ర మంత్రి బండారు దత్తాత్రేయ

భక్తులను పలకరిస్తున్న మాజీ కేంద్ర మంత్రి బండారు దత్తాత్రేయ

అమ్మతో పాటు నేను కూడా

అమ్మతో పాటు నేను కూడా

మహంకాళి దేవాలయం వద్ద భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్న సీపీ అంజనీకుమార్

మహంకాళి దేవాలయం వద్ద భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్న సీపీ అంజనీకుమార్

బోనంతో చింతులు

బోనంతో చింతులు

చేతిలో కర్పూరం వెలిగించుకుని భక్తుడి విన్యాసం

చేతిలో కర్పూరం వెలిగించుకుని భక్తుడి విన్యాసం

loader