అంతా ఆన్‌లైన్ మాయ.. పెళ్ళి..లోల్లి అక్కడే!

First Published 5, Dec 2019, 6:37 PM


నేటి సమాజంలో సామాజిక మాధ్యమాల  ప్రభావం బాగా పెరిగింది. వాటి కారణంగా ప్రపంచం చిన్నభిన్నం అయిపోతోంది. ప్రతి విషయాన్ని పంచుకోవడానికి అదే వేదికవుతోంది. 

Cartoon on social media post

Cartoon on social media post

loader