అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులు... ఆ తర్వాతే తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలకు కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 2, Jun 2020, 1:17 PM

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మొదట అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులు  అర్పించారు  ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. ఆ తర్వాత ఆవిర్భావ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. 

<p>అమరవీరుల స్థూపం వద్ద కేసీఆర్ </p>

అమరవీరుల స్థూపం వద్ద కేసీఆర్ 

<p>అమరవీరుల స్థూపాానికి నివాళులు అర్పిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ </p>

అమరవీరుల స్థూపాానికి నివాళులు అర్పిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 

<p>అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులు అర్పిస్తున్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు </p>

అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులు అర్పిస్తున్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు 

<p>అమరవీరుల స్థూపానికి దండం పెడుతున్న కేసీఆర్ </p>

అమరవీరుల స్థూపానికి దండం పెడుతున్న కేసీఆర్ 

<p>అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు చేరుకుంటున్న కేసీఆర్ </p>

అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు చేరుకుంటున్న కేసీఆర్ 

<p>అమరవీరుల స్థూపం వద్ద  కేసీఆర్ </p>

అమరవీరుల స్థూపం వద్ద  కేసీఆర్ 

<p>తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న కేసీఆర్ </p>

తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న కేసీఆర్ 

<p>అమరవీరుల స్థూపానికి కేసీఆర్ నివాళి</p>

అమరవీరుల స్థూపానికి కేసీఆర్ నివాళి

<p>అమరవీరుల స్థూపంపై పూలు చల్లుతున్న కేసీఆర్</p>

అమరవీరుల స్థూపంపై పూలు చల్లుతున్న కేసీఆర్

<p>తెలంగాణ అవతరణ వేడుకల్లో సీఎం కేసీఆర్, నాయకులు, అధికారులు</p>

తెలంగాణ అవతరణ వేడుకల్లో సీఎం కేసీఆర్, నాయకులు, అధికారులు

<p>అమరవీరుల స్థూపం వద్ద కేసీఆర్ </p>

అమరవీరుల స్థూపం వద్ద కేసీఆర్ 

<p>జాతీయ జెండాకు సెల్యూట్ చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి, సీఎస్ </p>

జాతీయ జెండాకు సెల్యూట్ చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి, సీఎస్ 

<p>జాతీయ జెండాకు వందనం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ </p>

జాతీయ జెండాకు వందనం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 

<p>తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో టీఆర్ఎస్ నాయకులు </p>

తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో టీఆర్ఎస్ నాయకులు 

<p>జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తున్న కేసీఆర్ </p>

జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తున్న కేసీఆర్ 

<p>మువ్వన్నెల జెండాకు సెల్యూట్ చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు </p>

మువ్వన్నెల జెండాకు సెల్యూట్ చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు 

<p> జాతీయ జెండాకు ముఖ్యమంత్రి వందనం </p>

 జాతీయ జెండాకు ముఖ్యమంత్రి వందనం 

<p>జాతీయ జెండాకు వందనం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి </p>

జాతీయ జెండాకు వందనం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి 

<p>భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ అవతరణ వేడుకల్లో పాల్గొన్న నాయకులు </p>

భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ అవతరణ వేడుకల్లో పాల్గొన్న నాయకులు 

<p>తెలంగాణ తల్లికి దండం పెట్టుకుంటున్న కేసీఆర్ </p>

తెలంగాణ తల్లికి దండం పెట్టుకుంటున్న కేసీఆర్ 

<p> త్రివర్ణ పతాకానికి అధికారులు, నాయకుల వందనం </p>

 త్రివర్ణ పతాకానికి అధికారులు, నాయకుల వందనం 

loader