20ఏళ్లు బందీగా ఒకే ఇంట్లో మహిళ..కుప్పలుగా బంగారం కూడా...

First Published Mar 1, 2021, 2:10 PM IST

కనీసం ఇరుగుపొరుగు వారితో కూడా ఆమెకు ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం గమనార్హం. అయితే.. ఆమె సమాచారం తెలుసుకున్న సోషల్ వర్కర్లు ఆమెను బయటకు తీసుకువచ్చారు.