ముంబై వర్షాలు: వరదలో చిక్కుకున్న మహాలక్ష్మీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (ఫోటోలు)

First Published 27, Jul 2019, 3:55 PM

ముంబై వర్షాలు: వరదలో చిక్కుకున్న మహాలక్ష్మీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (ఫోటోలు)

వరదనీటిలో చిక్కుకున్న మహాలక్ష్మీ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఏరియల్ వ్యూ

వరదనీటిలో చిక్కుకున్న మహాలక్ష్మీ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఏరియల్ వ్యూ

ప్రయాణీకుడికి ఆహారాన్ని అందిస్తున్న తోటి ప్రయాణీకుడు

ప్రయాణీకుడికి ఆహారాన్ని అందిస్తున్న తోటి ప్రయాణీకుడు

చిన్నారులకు వైద్య సాయాన్ని అందిస్తున్న అధికారులు

చిన్నారులకు వైద్య సాయాన్ని అందిస్తున్న అధికారులు

వరదలో చిక్కుకున్న మహాలక్ష్మీ ఎక్స్‌ప్రెస్

వరదలో చిక్కుకున్న మహాలక్ష్మీ ఎక్స్‌ప్రెస్

ప్రయాణికులను రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

ప్రయాణికులను రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

బోట్లతో ప్రయాణీకులను ఒడ్డుకు చేరుస్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

బోట్లతో ప్రయాణీకులను ఒడ్డుకు చేరుస్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

ప్రయాణీకులను బోట్లలోకి ఎక్కిస్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

ప్రయాణీకులను బోట్లలోకి ఎక్కిస్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

వరదలో పూర్తిగా చిక్కుకున్న రైలు ఇంజిన్

వరదలో పూర్తిగా చిక్కుకున్న రైలు ఇంజిన్

ప్రయాణీకుల కోసం సిద్ధంగా ఉన్న వాయుసేన హెలికాఫ్టర్

ప్రయాణీకుల కోసం సిద్ధంగా ఉన్న వాయుసేన హెలికాఫ్టర్

ఒడ్డుకు చేరుకుంటున్న ప్రయాణీకులు

ఒడ్డుకు చేరుకుంటున్న ప్రయాణీకులు

బోట్లను మోసుకెళ్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

బోట్లను మోసుకెళ్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

loader