నేత్రావతిలో శవమై తేలిన కాఫీ కింగ్ సిద్ధార్ధ్ (ఫోటోలు)

First Published 31, Jul 2019, 12:05 PM

నేత్రావతిలో శవమై తేలిన కాఫీ కింగ్ సిద్ధార్ధ్ (ఫోటోలు)

రెండు రోజుల గాలింపు తర్వాత నేత్రావతిలో లభించిన వీజీ సిద్ధార్ధ్ మృతదేహాన్ని పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు, స్థానికులు

రెండు రోజుల గాలింపు తర్వాత నేత్రావతిలో లభించిన వీజీ సిద్ధార్ధ్ మృతదేహాన్ని పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు, స్థానికులు

48 గంటలు గడిచిపోవడంతో ఉబ్బిపోయి గుర్తు పట్టలేని విధంగా మారిన సిద్ధార్ధ శరీరం

48 గంటలు గడిచిపోవడంతో ఉబ్బిపోయి గుర్తు పట్టలేని విధంగా మారిన సిద్ధార్ధ శరీరం

విషాదంతమైన వీజీ సిద్ధార్ధ అదృశ్యం కథ

విషాదంతమైన వీజీ సిద్ధార్ధ అదృశ్యం కథ

loader