ఈ వంటింటి చిట్కాలతో రాలే జుట్టుకు చెక్...

First Published Jun 4, 2021, 1:06 PM IST

ముఖానికి అందాన్నిచ్చేది ఏదీ అంటే ఠక్కున చెప్పే సమాధానం ఒత్తైన జుట్టు. అందమైన తలకట్టు అతివలకే కాదు పురుషులకూ అందాన్నిస్తుంది. జుట్టు రాలిపోవడంతో వయసు మీద పడినట్టుగా కనిపిస్తారు. నేటి కాలుష్యపూరిత వాతావరణంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా  ఆడా, మగా తేడా లేకుండా అందరూ ఎదుర్కొనే అతి పెద్ద సమస్య జుట్టు రాలిపోవడం.