మగువలు ముప్పైలో ఇలా చేస్తే.. లైఫ్ అంతా బిందాస్...

First Published Feb 5, 2021, 11:17 AM IST

తమ గురించి తాము ఆలోచించుకోవడం.. ఇది మహిళలు అస్సలు చేయని పనుల్లో ఒకటి. ఎంతసేపు ఇల్లు, పిల్లలు, కెరీర్, చదువులు అంటూ మునిగితేలుతారు కానీ తమ గురించి తాము కాస్త కూడా ఆలోచించరు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా ఆ మనీని వేరే వాటికి ఉపయోగిస్తారు. కానీ మానసికంగా, శారీరకంగా సంతోషంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించరు.