ఘరానా మోసాలు...పోలీసులకు చిక్కిన నఖిలీ సెంట్రల్ విజిలెన్సు ఆఫీసర్

First Published Sep 2, 2020, 7:24 PM IST

సౌత్ ఇండియా సెంట్రల్ విజిలెన్సు ఆఫీసర్ ను అంటూ ప్రజలను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఓ వ్యక్తిని కరీంనగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.