నానబెట్టిన బియ్యంతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇవే...

First Published May 12, 2021, 1:03 PM IST

అన్నం వండేముందు బియ్యం కడిగి కాసేపు నానబెట్టి ఆ తరువాత మీడియం ఫ్లేమ్ లో అన్నాన్ని ఉడికించి, గంజి వార్చి వండే వారి పద్ధతికీ ఇప్పటి కుక్కర్లు, మైక్రో వేవ్స్, ఓవెన్ల పద్ధతికి తేడాలేంటి?