ఉదయాన్నే చేసే ఈ పొరపాట్లు.. బరువు పెంచేస్తాయ్..!

First Published Apr 19, 2021, 11:38 AM IST

కొందరు ఉదయం పూట టీవీ చూస్తూ బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేయడం అలా చేస్తుంటారు. దాని వల్ల తెలీకుండానే ఎక్కువ తినేస్తారు. దాని వల్ల కూడా బరువు పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి.. టీవీ చూస్తూ తినే అలవాటు మానుకోవాలి.