హోలీ ఆడుతున్నారా... ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే..!

First Published Mar 9, 2020, 3:14 PM IST

రంగుల్లో ఉండే కెమికల్స్ కారణంగా.. చర్మ సమస్యలు, జుట్టు రాలే సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అంతేకాదు.. ప్రతి సంవత్సరం.. ఈ హోలీ కారణంగా మృత్యవాత పడుతున్న వారు కూడా ఉన్నారు. చాలా మంది కళ్లు కూడా పోగొట్టుకుంటున్నారు.