టాయ్ లెట్ ప్లష్ తో కరోనా వ్యాప్తి...? దీనిలో నిజమెంత?

First Published May 6, 2021, 11:35 AM IST

టాయ్ లెట్ ఉపయోగించిన తర్వాత మనం ఫ్లష్ నొక్కడం చాలా కామన్. కాగా.. అలా నొక్కే సమయంలో.. దానిని టచ్ చేయడం వల్ల కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుందా.. లేదా అనే అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. కాగా.. ఈ విషయంపై నిపుణులు సైతం పరిశోధనలు నిర్వహించారు.