'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు!

First Published 10, Mar 2019, 12:17 PM

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

హైదరాబాద్ లో జరుగుతోన్న మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్  ఎన్నికల్లో 'మా' సభ్యులతో పాటు నటీనటులందరూ  తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ  ఎన్నికల్లో శివాజీరాజా, నరేష్ లు పోటీపడుతున్నారు.  మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది.

హైదరాబాద్ లో జరుగుతోన్న మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో 'మా' సభ్యులతో పాటు నటీనటులందరూ తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో శివాజీరాజా, నరేష్ లు పోటీపడుతున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది.

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

'మా' ఎన్నికల్లో ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు