చీరకొంగు పక్కపోతుంటే కవ్విస్తున్న విష్ణుప్రియ నడుము.. అసలైన అందాలు అలా కాదు ఇలా చూడండి...!

First Published May 18, 2021, 1:47 PM IST

ఆకర్షించే అందాలు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు దాచుకోవడం ఎందుకు. ఆస్వాదించే వారితో పంచుకొని ఆనందించడమే అంటుంది యంగ్ యాంకర్ విష్ణు ప్రియ. అందుకే వరుస ఫోటో షూట్స్ చేస్తే ఫ్యాన్స్ కోరుకున్నది అడగకనే ఇచ్చేస్తుంది.