తెలుగు యాంకర్స్ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్

First Published 9, Mar 2019, 5:25 PM

తెలుగు యాంకర్స్ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ 

తెలుగు యాంకర్స్ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్

తెలుగు యాంకర్స్ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్

సుమ

సుమ

అనసూయ

అనసూయ

ఝాన్సీ

ఝాన్సీ

రష్మీ గౌతమ్

రష్మీ గౌతమ్

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

అనితా

అనితా

గాయత్రీ భార్గవి

గాయత్రీ భార్గవి

శిల్పా చక్రవర్తి

శిల్పా చక్రవర్తి

శ్యామల

శ్యామల

ఉదయ భాను

ఉదయ భాను

లాస్య

లాస్య