రౌడీ బేబీ: యాంకర్ శ్రీముఖి సరికొత్త గెటప్

First Published 28, Feb 2019, 7:41 PM IST

ఒక రియాలిటీ షో కోసం శ్రీ ముఖి రౌడీ బేబీ అంటూ ఒక సరికొత్త గెటప్ తో ఈ విధంగా దర్శనమిచ్చింది. 

ఒక రియాలిటీ షో కోసం శ్రీ ముఖి రౌడీ బేబీ అంటూ ఒక సరికొత్త గెటప్ తో ఈ విధంగా దర్శనమిచ్చింది.

ఒక రియాలిటీ షో కోసం శ్రీ ముఖి రౌడీ బేబీ అంటూ ఒక సరికొత్త గెటప్ తో ఈ విధంగా దర్శనమిచ్చింది.

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

శ్రీ ముఖి

loader