మెగా నందమూరి ఫ్యాన్స్ కోసం స్పెషల్ పిక్స్

First Published 14, Mar 2019, 7:17 PM

 

రాజమౌళి రామ్ చరణ్ రామారావు...  నేడు జరిగిన RRR ప్రెస్ మీట్ కు సంబందించిన స్పెషల్ ఫొటోస్... 

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR

RRR