విజయనిర్మలకు నివాళి.. కృష్ణను పరామర్శించిన పవన్ (ఫొటోస్)

First Published 27, Jun 2019, 4:44 PM

జనసేన అధికనేత పవన్ కళ్యాణ్ విజయనిర్మల మృతికి సంతాపం తెలియజేశారు. ఆమె భౌతికకాయానికి పవన్ కళ్యాణ్ నివాళులు అర్పించారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ కృష్ణను ప్రత్యేకంగా కలుసుకొని పవన్ పరామర్శించారు. 

 

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

కృష్ణను పరామర్శించిన పవన్

కృష్ణను పరామర్శించిన పవన్

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

విజయనిర్మల పార్థివదేహానికి పవన్ నివాళి..

loader