చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్ లో పవన్, అల్లు అరవింద్, సాయిధరమ్ తేజ్!

First Published Aug 21, 2019, 11:15 PM IST

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్ కు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా హాజరయ్యారు.  ఈ కార్యక్రమం శిల్పకళా వేదికలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అల్లు అరవింద్, సుప్రీం హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ కూడా పాల్గొన్నారు. 

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

చిరంజీవి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?