ఆ చీర కట్టేంటీ, నడుము మడతేంటి... దాచినా దోచేస్తున్న రష్మీ అందాలు!

First Published Mar 22, 2021, 8:59 PM IST

నల్ల చీరకు పూల పైట, విశాలమైన వీపు కనిపించేలా జాకెట్టు... రష్మీ తాజా పోజు చూస్తే... మగ మనసులు మత్తుతో మరోలోకంలో విహరించడం ఖాయం.