అందుకే ధోనీ ఎవ్వరినీ తిట్టనిచ్చేవాడు కాదు... మైదానంలో ఎవరైనా తిట్టినా...

First Published May 10, 2021, 5:12 PM IST

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ... ‘కూల్ కెప్టెన్’, ‘మిస్టర్ కూల్’. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా చాలా కామ్‌గా కూల్‌గా ఉండే మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, అప్పుడప్పుడూ టెంపర్ కోల్పోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే తోటి క్రికెటర్‌‌ను ఎప్పుతూ బూతులు తిట్టిన సంఘటనలు మాత్రం లేవు.