అస్సాంకి తోడుగా... పంజాబ్‌‌ను తమతో పాటు తీసుకెళ్లిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్...

First Published 1, Nov 2020, 8:42 PM

IPL 2020 సీజన్‌ను ఏ జట్టూ అంతఈజీగా మరిచిపోలేదనుకుంటా. అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్... తొలిసారి ప్లేఆఫ్ చేరకుండా నిష్కమిస్తే, తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ కూడా కీలక మ్యాచ్‌లో ఓడి ఐపీఎల్ నుంచి నిష్కమించింది. మొదటి ఏడు మ్యాచుల్లో ఆరింట్లో ఓడిన కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్... ఆ తర్వాత ఐదు మ్యాచుల్లో గెలిచి ప్లేఆఫ్ రేసులో నిలిచింది. అయితే కీలక మ్యాచ్‌ల్లో ఓడి ప్లేఆఫ్ రేసు నుంచి తప్పుకుంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ వెళుతూ వెళుతూ తనతో పాటు కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్‌ను కూడా ఐపీఎల్ నుంచి బయటికి తీసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్‌లో సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న మీమీలు ఇవి... 

<p>ఐపీఎల్ 2020 సీజన్ ఆరంభంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సూపర్ ఓవర్‌లో ఓడింది కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో అంపైర్ ఓ పరుగును షాట్‌రన్‌గా పరిగణించడంతో విజయానికి కావల్సిన పరుగులు చేసినా పంజాబ్‌కి విజయం దక్కలేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో అంపైర్ నిర్ణయానికి పంజాబ్‌కి అనుకూలంగా వచ్చి ఉంటే, సీజన్ మొత్తం మారిపోయేదని భావిస్తున్నారు క్రికెట్ అభిమానులు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ ఓడిపోయి ఉంటే, మొత్తం పాయింట్ల పట్టికే వేరుగా ఉండేది.</p>

ఐపీఎల్ 2020 సీజన్ ఆరంభంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సూపర్ ఓవర్‌లో ఓడింది కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో అంపైర్ ఓ పరుగును షాట్‌రన్‌గా పరిగణించడంతో విజయానికి కావల్సిన పరుగులు చేసినా పంజాబ్‌కి విజయం దక్కలేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో అంపైర్ నిర్ణయానికి పంజాబ్‌కి అనుకూలంగా వచ్చి ఉంటే, సీజన్ మొత్తం మారిపోయేదని భావిస్తున్నారు క్రికెట్ అభిమానులు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ ఓడిపోయి ఉంటే, మొత్తం పాయింట్ల పట్టికే వేరుగా ఉండేది.

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

<p>చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...</p>

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ మ్యాచ్ అనంతరం సోషల్ మీడియాలో పేలుతున్న జోక్స్, మీమ్స్...

loader