నేడు, రేపు బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమ్మే.. ఎలాంటి సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయో తెలుసుకొండి..

First Published Mar 15, 2021, 11:49 AM IST

దేశంలోని రెండు ప్రభుత్వ  బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు నేడు, రేపు అనగా సోమవారం, మంగళవారం సమ్మె చేపట్టారు.