ఉల్లి లేకుండా కూర వండే పుస్తకమంటా ఉందా..

First Published 24, Dec 2019, 6:32 PM

పుస్తకం గత స్మృతుల తాలూకు ఒక అత్యద్భుతమైన బాండాగారం. అలాంటి పుస్తక మహోత్సవం హైదరాబాద్ ప్రారంభమైంది. 

Hyderabad Book Fair

Hyderabad Book Fair

loader