పెట్టుబడులకు అవకాశాలెక్కువ: పారిశ్రామికవేత్తలతో జగన్ (ఫోటోలు)

First Published Aug 9, 2019, 3:42 PM IST

పెట్టుబడులకు అవకాశాలెక్కువ: పారిశ్రామికవేత్తలతో జగన్ (ఫోటోలు)

విజయవాడలో  పెట్టుబడుల సదస్సును ప్రారంభిస్తున్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

విజయవాడలో పెట్టుబడుల సదస్సును ప్రారంభిస్తున్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

పెట్టుబడుల సదస్సుకు హాజరైన ప్రతినిధులు

పెట్టుబడుల సదస్సుకు హాజరైన ప్రతినిధులు

పెట్టుబడుల సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు

పెట్టుబడుల సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు

పెట్టుబడుల  సదస్సులో ప్రసంగిస్తున్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

పెట్టుబడుల సదస్సులో ప్రసంగిస్తున్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

పెట్టుబడుల సదస్సులో ప్రసంగిస్తున్న ఏపీ సీఎస్ ఎల్వీ సుబ్రమణ్యం

పెట్టుబడుల సదస్సులో ప్రసంగిస్తున్న ఏపీ సీఎస్ ఎల్వీ సుబ్రమణ్యం

సదస్సులో ఆయా దేశాల ప్రతినిధులు, అధికారులు

సదస్సులో ఆయా దేశాల ప్రతినిధులు, అధికారులు

సీఎం వైఎస్ జగన్ తో మాట్లాడుతున్న ప్రతినిధులు

సీఎం వైఎస్ జగన్ తో మాట్లాడుతున్న ప్రతినిధులు

ఏపీ సీఎం జగన్ తో సెల్పీ తీసుకొంటున్న ప్రతినిధి

ఏపీ సీఎం జగన్ తో సెల్పీ తీసుకొంటున్న ప్రతినిధి

సదస్సుకు హాజరైన ప్రతినిధులకు అభివాదం చేస్తున్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

సదస్సుకు హాజరైన ప్రతినిధులకు అభివాదం చేస్తున్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

జగన్ ప్రసంగాన్ని ఆసక్తిగా వింటున్న ప్రతినిధులు

జగన్ ప్రసంగాన్ని ఆసక్తిగా వింటున్న ప్రతినిధులు

ప్రతినిధులతో భేటీ అయిన ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

ప్రతినిధులతో భేటీ అయిన ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్

సదస్సులో టీ తీసుకొంటున్న ఏపీ సీఎం జగన్

సదస్సులో టీ తీసుకొంటున్న ఏపీ సీఎం జగన్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?