కర్నూలు జిల్లాలో కొత్త ఎమ్మెల్యేలు వీరే (ఫోటోలు)

First Published 24, May 2019, 12:24 PM

కర్నూలు జిల్లాలో కొత్త ఎమ్మెల్యేలు వీరే 

Shilpa Chakrapani Reddy (Srisailam)

Shilpa Chakrapani Reddy (Srisailam)

Thoguru Arthar (Nandikotkuru)

Thoguru Arthar (Nandikotkuru)

Katasani Ram Bhupal Reddy (Panyam)

Katasani Ram Bhupal Reddy (Panyam)

Katasani Rami Reddy (Banaganapalle)

Katasani Rami Reddy (Banaganapalle)

Buggana Rajendranath Reddy (Dhone)

Buggana Rajendranath Reddy (Dhone)

Abdul Hafeez Khan (Kurnool)

Abdul Hafeez Khan (Kurnool)

Ravichandra Kishore Reddy (Nandyala)

Ravichandra Kishore Reddy (Nandyala)

Dr Sudhakar Babu (Kodumuru)

Dr Sudhakar Babu (Kodumuru)

K Chennakesava Reddy (Yemmiganuru)

K Chennakesava Reddy (Yemmiganuru)

Gangula Bijendra Reddy (Allagadda)

Gangula Bijendra Reddy (Allagadda)

Kangati Sridevi (Pattikonda)

Kangati Sridevi (Pattikonda)

Y Bala Nagi Reddy (Mantralayam)

Y Bala Nagi Reddy (Mantralayam)

loader