పోలవరం ముంపు ప్రాంతాల్లో సీఎం జగన్ ఏరియల్ సర్వే ( ఫోటోలు)

First Published Aug 8, 2019, 4:05 PM IST

పోలవరం ముంపు ప్రాంతాల్లో సీఎం జగన్ ఏరియల్ సర్వే ( ఫోటోలు)

పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలను చూస్తున్న జగన్

పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలను చూస్తున్న జగన్

పోలవరం ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలు

పోలవరం ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలు

ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలను ప రిశీిస్తున్న జగన్

ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలను ప రిశీిస్తున్న జగన్

కాఫర్ డ్యాం మ్యాప్ ను పరిశీస్తున్న జగన్

కాఫర్ డ్యాం మ్యాప్ ను పరిశీస్తున్న జగన్

ముంపు ప్రాంతాలను చూసి ఆందోళనకు గురైన సీఎం జగన్

ముంపు ప్రాంతాలను చూసి ఆందోళనకు గురైన సీఎం జగన్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?