అమరావతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ సమావేశం (ఫోటోలు)

First Published 18, Jul 2019, 7:16 PM

అమరావతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ సమావేశం (ఫోటోలు)

మంత్రిమండలి సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన సీఎం జగన్

మంత్రిమండలి సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన సీఎం జగన్

మంత్రివర్గ సభ్యులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

మంత్రివర్గ సభ్యులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

కేబినెట్ సమావేశానికి హాజరైన మంత్రులు, అధికారులు

కేబినెట్ సమావేశానికి హాజరైన మంత్రులు, అధికారులు

సీఎం జగన్‌తో సీఎస్ ముచ్చట్లు

సీఎం జగన్‌తో సీఎస్ ముచ్చట్లు

మంత్రివర్గ సమావేశంలో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్

మంత్రివర్గ సమావేశంలో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్

loader