లక్ష నుంచి 25 కోట్లు.. తెలుగు ఓల్డ్ మూవీస్ కలెక్షన్స్ (1933-2002)

First Published Jan 26, 2019, 1:45 PM IST

లక్ష నుంచి 25 కోట్లు.. తెలుగు ఓల్డ్ మూవీస్ కలెక్షన్స్ (1933-2002)

సతీ సావిత్రి(1933): టాలీవుడ్ లో మొదట లక్ష రూపాయల షేర్స్ అందుకున్న చిత్రం

సతీ సావిత్రి(1933): టాలీవుడ్ లో మొదట లక్ష రూపాయల షేర్స్ అందుకున్న చిత్రం

త్యాగయ్య (1946): 25 లక్షల లాభాలు అందుకున్న ఫస్ట్ మూవీ

త్యాగయ్య (1946): 25 లక్షల లాభాలు అందుకున్న ఫస్ట్ మూవీ

పాతాళ భైరవి(1951): ఫస్ట్ 50లక్షల షేర్స్ అందుకున్న సినిమా

పాతాళ భైరవి(1951): ఫస్ట్ 50లక్షల షేర్స్ అందుకున్న సినిమా

మాయ బజార్ (1957): కోటి రూపాయల షేర్స్ అందించిన మొట్ట మొదటి తెలుగు సినిమా

మాయ బజార్ (1957): కోటి రూపాయల షేర్స్ అందించిన మొట్ట మొదటి తెలుగు సినిమా

లవ కుశ (1963): టోటల్ షేర్ - 1.25కోట్లు

లవ కుశ (1963): టోటల్ షేర్ - 1.25కోట్లు

దసరా బుల్లోడు (1971): టోటల్ షేర్ 1.5cr

దసరా బుల్లోడు (1971): టోటల్ షేర్ 1.5cr

అల్లూరి సీతారామరాజు(1974): 2 కోట్ల షేర్స్ అందించిన ఫస్ట్ సినిమా.

అల్లూరి సీతారామరాజు(1974): 2 కోట్ల షేర్స్ అందించిన ఫస్ట్ సినిమా.

అడవి రాముడు (1977): 3 కోట్ల షేర్స్ అందించిన మొదటి తెలుగు సినిమా టోటల్ షేర్ 3.25కోట్లు

అడవి రాముడు (1977): 3 కోట్ల షేర్స్ అందించిన మొదటి తెలుగు సినిమా టోటల్ షేర్ 3.25కోట్లు

ప్రేమాభిషేకం (1981): 4 కోట్లు అందించిన మొదటి తెలుగు సినిమా

ప్రేమాభిషేకం (1981): 4 కోట్లు అందించిన మొదటి తెలుగు సినిమా

యముడికి మొగుడు(1988): 5 కోట్లు అందుకున్న ఫస్ట్ మూవీ

యముడికి మొగుడు(1988): 5 కోట్లు అందుకున్న ఫస్ట్ మూవీ

చంటి (1992): 9 కోట్ల షేర్స్ అందుకున్న ఫస్ట్ మూవీ

చంటి (1992): 9 కోట్ల షేర్స్ అందుకున్న ఫస్ట్ మూవీ

ఘరానా మొగుడు (1992) : 10 కోట్ల షేర్స్ రికార్డ్ సృష్టించిన ఫస్ట్ మూవీ

ఘరానా మొగుడు (1992) : 10 కోట్ల షేర్స్ రికార్డ్ సృష్టించిన ఫస్ట్ మూవీ

పేద రాయుడు (1995):12 కోట్లు

పేద రాయుడు (1995):12 కోట్లు

సమరసింహారెడ్డి (1999): మొదటిసారి 15 కోట్ల షేర్స్ అందుకున్న టాలీవుడ్ సినిమా

సమరసింహారెడ్డి (1999): మొదటిసారి 15 కోట్ల షేర్స్ అందుకున్న టాలీవుడ్ సినిమా

నువ్వే కావాలి (2000): 19.5 కోట్ల షేర్స్

నువ్వే కావాలి (2000): 19.5 కోట్ల షేర్స్

నరసింహ నాయుడు(2001) : 20 కోట్ల లాభాలు అందుకున్న తొలి సినిమా

నరసింహ నాయుడు(2001) : 20 కోట్ల లాభాలు అందుకున్న తొలి సినిమా

ఇంద్ర(2002) : 25 కోట్ల షేర్స్ అందించిన ఫస్ట్ టాలీవుడ్ సినిమా

ఇంద్ర(2002) : 25 కోట్ల షేర్స్ అందించిన ఫస్ట్ టాలీవుడ్ సినిమా

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?