ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా చేయమంటే రాజమౌళి, కృష్ణ వంశీని తెమ్మన్నాడు..శ్రీరెడ్డితో తమ్మారెడ్డి (వీడియో)

First Published 2, Apr 2018, 4:57 PM IST
Sri Reddy Reveals Celebs Involved in CASTING COUCH
Highlights
ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా చేయమంటే రాజమౌళి, కృష్ణ వంశీని తెమ్మన్నాడు..శ్రీరెడ్డితో తమ్మారెడ్డి

ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా చేయమంటే రాజమౌళి, కృష్ణ వంశీని తెమ్మన్నాడు..శ్రీరెడ్డితో తమ్మారెడ్డి (వీడియో)

loader