'మిస్టర్ మజ్ను' అఖిల్ ఇంటర్వ్యూ ఫోటోలు!

First Published Jan 23, 2019, 2:17 PM IST

 'మిస్టర్ మజ్ను' అఖిల్ ఇంటర్వ్యూ ఫోటోలు!

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

akhil akkineni interview stills

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?