ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో జగన్ సెల్ఫీలు (ఫొటోలు)

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni
By rajesh yFirst Published 14, Aug 2018, 11:57 AM IST