అంబర్‌పేట ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి స్మృతీ ఇరానీ ( ఫోటోలు)

First Published Nov 5, 2018, 11:36 AM IST

అంబర్‌పేట ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి స్మృతీ ఇరానీ ( ఫోటోలు)