మారోసారి మానవత్వాన్ని చాటుకున్న కేటీఆర్...పోలియో బాలుడికి వైద్యసాయం (ఫోటోలు)

First Published Jan 7, 2019, 7:52 PM IST

మారోసారి మానవత్వాన్ని చాటుకున్న కేటీఆర్...పోలియో బాలుడికి వైద్యసాయం  

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

పోలియో బాలుడితో కేటీఆర్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?