తెలంగాణ ఆన్ లైన్ జర్నలిస్టుల క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

First Published Dec 25, 2018, 10:53 AM IST

తెలంగాణ ఆన్ లైన్ జర్నలిస్టుల క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్