దనుబీ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో కేటీఆర్, అసదుద్దీన్ (ఫొటోలు)

First Published Nov 1, 2018, 4:32 PM IST

దనుబీ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో కేటీఆర్, అసదుద్దీన్