ఖైరతాబాద్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి దాసోజు శ్రవణ్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

First Published 27, Nov 2018, 8:18 PM

 ఖైరతాబాద్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి దాసోజు శ్రవణ్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan

dasoju sravan