సోదరి భౌతిక కాయం వద్ద కేసీఆర్ కంటతడి (ఫొటోలు)

First Published 6, Aug 2018, 6:43 PM IST

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

KCR 's tributes to his sister

loader