సిద్ధిపేటలో కూలిన విమానం (గ్యాలరీ)

First Published Nov 24, 2017, 5:04 PM IST